خانه / درباره ما

درباره ما

هفته نامه فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی سرزمین جم استان گلستان

 

صاحب امتیاز:آقای سیاوش ملکی

 

قائم مقام:سرکارخانم سمیه مرادقلی

 

آدرس ایمیل:   info@sarzaminejam.com

وب سایت : www.sarzaminejam.com